Realizace zahrad

Provádíme

- terénní úpravy

- výsadbu a rozmístění rostlin, okrasných keřů, tújí, a stromů (na přání majitele jsme schopni zajistit, přivézt a zasadit i vzrostlý strom - spolupracujeme s profesionálními školkami s mnoholetými zkušenostmi)

- stříhání okrasných keřů a živých plotů

- mulčování kůrou

- veškerou údržbu trávníku

- instalaci závlahy

- chemickou likvidaci nevhodných porostů

- pokácení a prořez stromů, likvidaci dřevní hmoty

Jsme schopni zajistit a dopravit různé velikosti solitérních kamenů z pískovce